Over mij ‘Karin Bleeker’

"Ik, Karin Bleeker, heb een grote passie voor kunst. Ik ben opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Wackers Academie in Amsterdam.

Mijn belangrijkste thema is harmonie. Dit vind je dan ook terug in mijn portfolio. De getoonde werken voldoen naar mijn mening aan dit criterium dat te maken heeft met het proces van totstandkoming en met de onderlinge verhouding tussen compositie, kleur en materiaalgebruik.

Mijn werk komt intuitief tot stand en is logisch, dit sluit elkaar niet uit maar is onlosmakelijk met elkaar verbonden, het weining benoemde maar onmiskenbaar eigene aan goede kunst.

Ook passen wilde of vreemde beelden hier prima in evenals realistische of abstracte beelden. Omdat al het werk onder de parapluie valt van dit ene overkoepelende thema maar ik toch een zekere orde wil scheppen is de indeling gebaseerd op het materiaal dat in een bepaald werk het meest wordt gebruikt."